VYSVĚTLIVKY


RGB - Red (červená) Green (zelená) Blue (modrá), kombinací laserů těchto tří barev, je možné namíchat několik milionů barev včetně bílého laseru. Záleží především na typu a kvalitě konstrukce, běžné RGB lasery umí jen 7 barev.

kpps - rychlost vykreslování laseru v bodech za vteřinu, čím vyšší je, tím je lepší grafika, show je plynulejší a méně bliká. Běžné lasery mají rychlost 10 - 20 kpps. 

mW / W - Výstupní optický výkon laseru, měří se ve Wattech. Nejedná se o příkon (informace pro...).

Live lasershow - lasershow se tvoří v reálném čase zkušenou obsluhou

Programovaná lasershow - celá lasershow se naprogramuje ve studiu na konkrétní skladby, video nebo podle objednávky, přehrává se na akci již hotová

Tematická lasershow
 - laser show je doplněna projekcí animací a obrazců k dané akci (svatební, narozeninové, novoroční atd.)

Laser mapping - laserem se zdůrazňují obrysy různých částí objektů (domy, auta atp.) tím vzniká jedinečné a velmi efektní zvýraznění objektu

infoSouvisející odkazy: